vrijdag 30 juni 2017

Overzicht van de realisaties en kosten 2012 - 2017

We hebben beloofd in de Nieuwsbrief van juni,  wat we aan de donoren en belangstellenden van Project Gahate-Nepal graag een overzicht willen bezorgen van de uitgaven van Project Gahate over de jaren heen van 2012 tot nu in 2017.

Vooraleer we dat doen is er deze belangrijke vaststelling:

Dank zij heel wat individuele, geëngageerde donoren, de ondersteuning door de Noord-Zuid werking van de plaatsen waar de comité-leden woonachtig zijn, dank zij de bijdragen van Service-clubs, scholen en organisaties, heeft project Gahate-Nepal een bescheiden, maar erg gewaardeerde bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van en in Gahate en Dhobane in Nepal.

We proberen om van dit overzicht  geen droge opsomming van cijfers te maken, maar een leesbaar verslag in woord en beeld

(Eerst tussen haakjes nog even dit: de kosten zijn onmogelijk tot op de cent weer te geven: een exacte becijfering is uiterst moeilijk door het ontbreken van leesbare Nepalese facturen en door de gewoonte in Nepal om mondelinge overeenkomsten als bindend te beschouwen en uit te voeren zonder neerslag op papier. Bovendien zijn kleinere bedragen cash uitbetaald voor aankopen van klein materiaal en geneesmiddelen ter gelegenheid van onze bezoeken aan het project. Alle betalingen gebeuren in Nepalese Rupees, zodat ook de wisselkoersen een belangrijke rol spelen).

13 januari 2012: In het ‘vergeten dorp’ Gahate gingen we van start .

Het Gezondheidscentrum: nieuwbouw gestart in 2013 en uiteindelijk afgewerkt in 2016:

Aanvankelijk gehuisvest in de verlaten hut van de grootvader van Dr Lamsal, werd de nood aan een groter degelijk gebouw snel duidelijk. Daar de grond werd geschonken door de familie van Dr Hari Lamsal, dienden enkel de bouw- en inrichtingskosten in rekening gebracht. Ook werden de bouwkosten gedrukt door het feit dat de inwoners van Gahate herhaaldelijk een (fysieke) bijdrage leverden gedurende de werken.
 


 
-          De bouwwerken aan het Gezondheidscentrum zelf met de binnen- en buitenafwerking ervan hebben aan het project 62.000 euro gekost.
De werking van het centrum loopt uitstekend: er is toegewijd personeel dat dag in dag uit ter beschikking staat van de bevolking.

-          Het röntgenapparaat (tweedehands gekocht in India), overgebracht en geplaatst voor  4.180 euro.

-          De inrichting van een heus badkamertje en een bescheiden labo: 2.700 euro

-          De prijs van de zonnepanelen, batterijen, plaatsing en aansluiting inbegrepen, samen met een internetverbinding: 3.800 euro.

-          Afwerking van het binnenplein en de omheining: 950 euro.

 
Het moet duidelijk zijn dat het Gezondheidscentrum eigendom is van de gemeenschap, op de eerste plaats van de dorpsgemeenschap van Gahate, en -  in uitbreiding - van de Nepalese gemeenschap. Het is dan ook de bedoeling dat het Centrum zo snel mogelijk wordt overgenomen door het Nepalese gouvernement. De onderhandelingen hierover lopen reeds geruime tijd. 

Personeelskosten over de voorbije periode.

Dit zijn de kosten die blijvend zijn, zolang het Gezondheidscentrum niet wordt overgenomen door het Nepalese Gouvernement. In de personeelskosten zijn van bij de aanvang zowel de lonen van de stafleden van het Gezondheidscentrum begrepen, als , vanaf 2014, de loonkosten van de leraar Engels van de school. Samen met de lonen worden maandelijks de kosten voor medicatie doorgestort (medicatie en consultaties zijn gratis voor de bewoners). Ook de opleidingskosten en bijscholing voor personeelsleden worden hierin doorgerekend.

2012: 4.380 euro / 2013: 5.950 euro / 2014: 8.550 euro / 2015: 8.830 euro/ 2016: 8.860 euro

In 2017 (tot nu): 3.520 euro en dus samen: 40.090 euro.

     


Tot nu toe is er geen dokter die regelmatig toezicht houdt in het Gezondheidscentrum. Er was een dringende vraag om ook dat te voorzien. Een arts uit Dingla zou 8 dagen per maand aanwezig kunnen zijn. Dit zou neerkomen op een bijkomende kost van 250 euro per maand. Daar we momenteel gehouden zijn aan een schema voor de afbetaling van de nieuwbouw in Dhobane (zie verder), hebben we dit nog niet kunnen toezeggen.

 
Schooltje van Gahate.

Het armoedige schooltje kreeg in de loop van de voorbije jaren twee maal een uitgebreide verfbeurt binnen en buiten: 1.900 euro

Na de aardbeving van 2015 was de school zwaar beschadigd en diende een noodschooltje te worden gebouwd: 2.000 euro, terwijl de herstellingswerken aan de school: 5.000 euro hebben gekost.


Een omheining rond de school kostte 1.200 euro.

Laptop (2 x want de eerste sneuvelde bij de aardbeving) en projector voor de lessen Engels en ander didactisch materiaal werden aangeschaft voor 2.750 euro.

Herstellingswerken aan 9 huizen in Gahate na de aardbeving van 2015: 1.000 euro.

Noodhulp in de streek rond Kathmandu na de aardbeving in Nepal: 9.500 euro.


 
Hospitaal- en revalidatiekosten voor de zwaar verbrande jongen Deepak uit Gahate.
Tussen midden 2013 en februari 2014 heeft één donorgezin de 4.550 euro bijeengebracht die nodig waren voor de operaties en het herstel van Deepak, die nu terug kan stappen.

 
Totaal van de bedragen die in de loop van de voorbije jaren zijn besteed om de gemeenschap van Gahate terug leefbaar te maken: 141.620 euro.

 

Middelbare school in Dhobane.

De Shree Salewa Higher Secondary School in Dhobane, is één van de zovele scholen in de regio van Bojpur in Nepal die door de aardbevingen van 2015 gedeeltelijk was verwoest. Zo dienden sommige kinderen les te volgen in open lucht of – in het regenseizoen – onder afdak.

 

 
 

Project Gahate-Nepal besliste om vier klassen terug op te bouwen. Door de beslissing om met prefab te werken kon de totale kost, zware transportkosten inbegrepen, worden beperkt tot 49.000 euro. De buitenafwerking van de vier klassen is momenteel gebeurd, zodat de meeste kinderen het komende regenseizoen toch les kunnen volgen in een klaslokaal. De afwerking binnenin is dan voor een latere datum.Momenteel is de afbetaling aan de gang: 41.000 euro is reeds afbetaald. Binnen de twee maanden na afwerking (half augustus) dienen we de volgende 8.000 euro nog te betalen.

 
Beste Donoren en vrienden van Project Gahate-Nepal, dit betekent dat jullie allemaal, aan de mensen en in het bijzonder aan de kinderen van Gahate en Dhobane een beetje meer hoop op een betere toekomst hebben kunnen bieden. In het totaal hebben jullie tot nu toe daarvoor 182.620 euro bijeengebracht, maar in feite is jullie hulp onbetaalbaar!

Onze gelukwensen en heel hartelijke dank, vooral vanwege de mensen en de kinderen in het verre Nepal!

 

  
 
 
 

donderdag 29 juni 2017

Nieuws uit Dhobane.

Er is belangrijk nieuws over de evolutie van het project in Dhobane want: Veel sneller dan verwacht heeft de Shree Salewa Higher Secondary School er de vier beloofde klassen bij gekregen! Tegen elke Nepalese gewoonte in, werd het voorop gestelde tijdschema van transport en opbouw niet enkel stipt gevolgd, het werk werd zelfs sneller gerealiseerd dan voorzien. Dit maakt dat de afwerking binnenin nu reeds grotendeels is voltooid. We zijn er trouwens van overtuigd dat de klassen reeds in gebruik zijn genomen: de afwerking zal - naar Nepalese gewoonte - wel voor en na de lessen gebeuren.
Het enige nadeel (als je van een nadeel kan spreken) is wel dat de afbetaling sneller dient te gebeuren dan wij hier hadden voorzien. We hadden immers afgesproken dat de volledige afbetaling zou gebeuren binnen de twee volle maanden na voltooiing. En in Nepal is een mondelinge afspraak even bindend als een document! In elk geval zullen heel wat kinderen erg blij zijn met het vooruitzicht om niet nog maar eens een volgend regenseizoen onder afdak de lessen te moeten volgen.

Manoj op bezoek


Een erg verheugend feit is, dat we na heel wat lobbywerk en heel wat afspraken, Manoj gedurende twee weken in België op bezoek hebben gekregen. Na alles wat hij tot nu toe voor het project had gerealiseerd en al de keren dat we in Nepal  te gast zijn geweest, leek het ons passend om hem ook hier eens uit te nodigen.
Het hoeft geen betoog dat hij van het eerste tot het laatste moment heeft genoten van alles wat hier totaal nieuw en verrassend voor hem was, van de ontmoetingen en de fijne ervaringen. Terug in Nepal, stuurde hij een ontroerend dankbericht gericht aan iedereen die hij ontmoet had. Hij schreef dat hij geen woorden vond om te zeggen hoe fijn het voor hem was geweest: ."Finally the conclusion is I have a very precious moment when I was there for whole 14 days stay and just cant express all in a word."

 

18 juni: de vijfde ontmoetingsdag van Project Gahate-Nepal.

 

We staan te popelen om onze gasten van twee zondagen geleden te bedanken, maar ook om diegenen die jammer genoeg niet aanwezig konden zijn, deelgenoot te maken van die zonovergoten dag.
Dat kan geen verwondering wekken: 18 juni 2017 was een heerlijke dag! Het was feestelijk zonnig en warm, maar heel draaglijk en de sfeer was ronduit schitterend. Onze traiteur had gezorgd voor een verzorgde, verfijnde barbecue en door de gewaardeerde inzet van de vrijwillige medewerkers liep alles op wieltjes. We kunnen hen niet genoeg bedanken voor hun inzet. Ik vermoed dat iedereen die aanwezig was nu al uitkijkt naar de volgende editie: zondag 03 juni 2018. En uiteraard heten we jullie nu al welkom.


 
 

Nieuws voorjaar 2017.We zijn sinds een paar dagen terug uit Nepal en ‘halleluia’… er loopt een nieuw aangelegde weg (!) richting Dhobane – onafgewerkt, maar toch – ! Om tijd te sparen, besloten we om er gebruik van te maken. Wat we daarvoor nodig hadden was: een plaatsje tussen de 10 inzittenden van de 4x4 Land Rover (blijkbaar een afgedankt exemplaar van één of andere Niet-Gouvernementele Organisatie) en een kamikaze-chauffeur, die het aftands vehikel – bij tijden met een rotvaart, dan weer worstelend tegen de steile hellingen – met brullende motor aan de gang weet te houden.

Je hebt de indruk van nu eens door moeras, dan weer door een vers-geploegde akker te ploeteren en de meeste tijd over een verwaarloosd karrespoor te dokkeren. Maar het lukt! 
De laatste klim van een drietal uren moet sowieso te voet. Bij aankomst merken we: de mensen van Dhobane hebben niet stilgezeten in de tussentijd. Het deels ingestorte oude schoolgebouw is helemaal afgebroken en zo werd de plaats vrijgemaakt voor de vier nieuw te bouwen klassen. Het ziet er nu troosteloos uit, maar hopelijk komt daar snel verandering is. Manoj overlegt met de school- en dorpscomités over de exacte plaats en het afmeten begint. Er worden afspraken gemaakt over de voorbereidende werken en de eerste voorschotten worden betaald. Ondertussen is wel duidelijk: de vier klassen die we hen beloofden, zijn meer dan dringend nodig: we zien met eigen ogen hoe de leerlingen van het eerste leerjaar gewoon in open lucht de les volgen, bij gebrek aan een lokaal. Het is examentijd en ook de oudere leerlingen krijgen hun opdrachten in twee opeenvolgende shiften: terwijl de ene groep aan ’t werk is, staat de andere te wachten op een vrij lokaal!


 
Omdat de 4 door ons beloofde lokalen zeker niet zullen volstaan, is de school nog maar eens gaan aankloppen bij het gouvernement. Ze hebben, tot hun eigen en onze verbazing +/- 30.000 Euro losgekregen voor nog een nieuwbouw. Dit werk is reeds gestart, maar de Directeur vertelde dat ze met dat geld hoogstens de twee klassen van het gelijkvloers zullen kunnen afwerken. De verdieping zal wellicht nooit voltooid worden, hoe nodig de lokalen ook zijn.
Wat ons gebouw betreft, zullen de voorbereidende werken op het einde van deze maand afgerond zijn. Dit houdt in dat alle bouwmaterialen dan ter plaatse moeten zijn. Er volgde dan ook een lang overleg met de transporteur. De man staat voor een zware opgave. Het materiaal wordt in Tumlingtar aangeleverd vanuit Bangladesh. Van daaruit dient het met tractoren te worden overgebracht (over de hierboven omschreven ‘wegen’) tot aan de voet van de lange klim naar Dhobane. Daar moet het worden overgeladen en verdeeld over dragers. Omwille van de afmetingen en de zorg waarmee dit transport van prefab panelen en systemen dient te gebeuren, kan het niet door paardjes of ezeltjes worden gedaan. Eens het materiaal ter plaatse, kan de opbouw op een 20-tal dagen worden voltooid. De afwerking kan dan in het regenseizoen. Dit vooruitzicht zorgde voor heel wat lachende gezichten. De schooldirecteur zei met nadruk: ”we zullen altijd met heel veel dank aan jullie blijven denken.” Hij zei het mij, maar het is bedoeld voor jullie allemaal!
Vooraleer we naar Dhobane trokken, bezochten we het project in Gahate. Het overzetbootje was hersteld zodat een lange omweg ons bespaard bleef. Aankomen in Gahate is een verademing, niet enkel vanwege de enthousiaste ontvangst, maar vooral omdat er duidelijk hard wordt gewerkt en dat niet enkel in het onderhoud van het centrum. De mensen kunnen – tot hun en onze tevredenheid – op elk tijdstip in het Gezondheidscentrum terecht. Zo brachten ze ‘s morgens om 8 uur een zwaar zieke vrouw op een zelfgemaakte draagberrie binnen. Daar ze intensieve zorgen nodig had, heeft de verpleger haar de meest noodzakelijke zorgen verleend en is ze daarna overgebracht naar het enige ziekenhuisje van de streek.Ook
O
Wat het schooltje betreft is er enkel positief nieuws. Het gebouw ziet er na een nieuwe verfbeurt binnen en buiten, terug heel wat aantrekkelijker uit. Maar wat ons het meest verheugt is dat er een ploeg enthousiaste leerkrachten aan het werk is. Ze stimuleren elkaar voortdurend om het schoollopen voor de kinderen zo aangenaam en boeiend mogelijk te maken. Zo is er een nieuwe, pas afgestudeerde leerkracht die, naast het onderwijs in strikte zin, opnieuw de nadruk legt op de traditionele cultuurwaarden van muziek en dans, iets wat in de Nepalese gemeenschap even belangrijk is als eten en drinken. Dit nieuwe accent heeft tot gevolg dat ook de volwassenen met meer interesse het schoolleven van hun kinderen volgen en meer betrokken geraken.
Om hen daarvoor een tweedehands piano of harmonium te bezorgen, wat ze lachend suggereerden, leek ons nét iets te ver gezocht … (denkend aan het gammele bootje, de slechte wegen en… de prijs!)
Maar, hoe dan ook: dank zij jullie allemaal, dank zij de vele sponsors en belangstellenden, krijgen heel wat van deze kinderen, in Gahate zowel als in Dhobane opnieuw uitzicht op een toekomst, hebben die twee  dorpsgemeenschappen stilaan een nieuw elan gekregen en dát is meer dan wij, meer dan zij ooit hadden durven dromen!